Vítá vás Maitri

Vítáme Vás na stránkách Hnutí solidarity s chudými třetího světa MAITRI věnovaných pomoci chudým v zemích třetího světa

Víš o tom, že dvě miliardy lidí hladoví, že každým dnem umírá hladem víc než 100 000 lidí, že na okraji cesty, kterou dnes lidstvo kráčí ke svým nádherným cílům, leží miliardy ubožáků, zbavených základních životních potřeb a lidské důstojnosti? A my si při tom můžeme dovolit jíst několikrát denně, máme práci, byt, zdravotnickou péči a dokonce odhazujeme do popelnic to, co je pro jiné nezbytné k životu. Stále se prohlubuje propast mezi lidmi zatlačenými na dno bídy a bohatými společnostmi. Je zvlášť pohoršující, že “některé národy, které mají často většinu občanů honosících se jménem křesťana, žijí v nadbytku, zatímco jiné národy postrádají nutných prostředků k životu a trpí hladem, nemocemi a bídou všeho druhu” (GS 88).


Můžeš pomoci i Ty, pokud neuzavřeš před bídou třetího světa své srdce a svou ruku.