Kdo jsme a co děláme

Hnutí solidarity s chudými třetího světa MAITRI je společenství křesťansky smýšlejících lidí z Polska, Čech, Moravy a Slezska, kteří pomáhají podle svých sil a možností nejchudším lidem ve třetím světě prostřednictvím katolických misionářů. Nejrozšířenějšími formami této pomoci jsou posílání balíků s potřebnými věcmi a posílání peněz.

V létě 1995 založili představitelé hnutí Maitri v ČR Nadaci solidarity s chudými třetího světa MAITRI, která byla v prosinci 1998 transformována na Nadační fond solidarity s chudými třetího světa MAITRI. Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky pro pomoc chudým ve třetím světě.

V roce 1995 hnutí Maitri odeslalo do Kigali, hlavního města Rwandy, kontejner obsahující přes 14 tun věcí (oblečení, potraviny, léky a zdravotnický materiál atd.) v hodnotě asi 2,5 mil. Kč. V lednu 1997 byl odeslán druhý kontejner podobného obsahu.

V roce 1996 jsme zahájili "Adopci srdce", program dlouhodobé podpory vybraných dětí (především sirotků) z Rwandy a východního Konga, který jim zajišťuje důstojné životní podmínky a přístup ke vzdělání.

Od dubna 1995 do současné doby bylo zároveň do Rwandy odesláno přes milion dolarů (z ČR a Polska dohromady), které byly použity v převážné míře na nákup základních potravin a na podporu sirotků.