Orgány fondu

V čele fondu stojí tříčlenná správní rada ve složení:

RNDr. Josef Kuchyňa, Komárovice (předseda),
Božena Foretníková, Brno,
Emilie Pavlíková, Rožnov p. Radh.

Revizorem fondu je Petr Jílek z Prahy