Adopce srdce

"Adopce srdce" je v současnosti hlavním programem Maitri.

Jedná se o program dlouhodobé podpory vybraných dětí (především sirotků) z Rwandy a východního Konga, který jim zajišťuje důstojné životní podmínky a přístup ke vzdělání.
“Adopce srdce” je patronát jednotlivé osoby nebo rodiny, případně větší skupiny lidí (školní třída, škola, farnost apod.) nad jedním nebo více chudými dětmi, při němž "adoptivní rodič" pokrývá náklady na obživu, léčení a vzdělání dítěte ve výši zhruba 12 euro měsíčně (tj. 144 EUR, v současné době přibližně 4200 Kč, ročně).


Azaza Divine