Rwandská královna poezie


Bývalá svěřenkyně Adopce Srdce se stala královnou poezie ve Rwandě

Pro Hnutí Maitri není důležitá pouze pomoc, které se dostává potřebným. Důležité je také pouto, jež se tvoří mezi osobami účastnícími se tohoto zvláštního vztahu. Trvalé pomocné programy jsme nazvali „Adopce Srdce”, protože se v nich objevují emoce, které jsou silnější než jednoduché předávání materiálních prostředků. Stává se, že se vytváří pouto hodně blízké tomu, které existuje v rodině. Nezřídka i po ukončení podpůrného programu obě strany zůstávají v kontaktu a předávají si vzájemně o sobě informace. Představujeme netradiční příběh o naší bývalé svěřenkyni.

Ange Theonastine

Někdy se dějí velké věci. Nedávno se o jedné z našich bývalých svěřenkyň psalo v největších anglojazyčných novinách ve Rwandě, The New Times, a to je velmi inspirativní příklad. Ange Theonastine je osmnáct let a 29. dubna 2017 se zúčastnila pravidelně pořádané poetické soutěže v hlavním rwandském městě Kigali („Kigali Vibrates Poetry“) a zvítězila ve třech kategoriích: za nejlepší anglojazyčnou báseň – soutěž probíhá ve třech jazycích kinyarwanda (oficiální jazyk ve Rwandě), angličtině a francouzštině – dále ocenění pro nejlepšího básníka a cenu publika.

Ange Theonastine si získala srdce publika nejenom svou tvorbou, ale taky osobností – přes své postižení vede aktivní život. I když je velmi mladá, tak její příběh může inspirovat mnohé lidi, kteří si nevěří. Pro Ange vítezstvím není získávání ocenění, i když jak vidíme, tak ani to není problém, ale uskutečňování každodenních věcí, které se zdravým lidem zdají být nenáročné.

Cesta mladé invalidní ženy na poetickou scénu v Kigali byla výrazně složitější než jiných účastníků soutěže. Po narození se neobjevily žádné příznaky budoucích zdravotních problémů. Teprve opoždění následujících vývojových fází u dítěte vyvolalo u rodičů Ange obavy, avšak chybějící přístup ke zdravotním službám a velká bída ve Rwandě znemožnily včasnou diagnostiku a terapii. Ve věku pěti let se Ange mohla pohybovat pouze na invalidním vozíku, což bylo velmi omezující v prostředí zcela nepřizpůsobeném tělesně postiženým lidem.

Pomocná ruka Sester od Andělů z Nyakinama
Pětiletá podpora, které se Ange dostalo mezi jiným i od dárce z Hnutí Maitri (v rámci programu Zdravotní Adopce), jí umožnila pobyt ve speciálním rehabilitačním centru a studium. O její přijetí do programu se postaraly sestry od andělů z misie Nyakinama ve Rwandě. Díky programu dívka získala nejenom přístup k rehabilitaci, ale taky psychickou podporu. Protože je velmi aktivní a talentovaná, získávala po ukončení programu jiné nabídky pomoci, ale bohužel nemohla využít všechny, jelikož většina z nich zahrnovala vycestování ze Rwandy, což bez pomoci blízkých není v jejím stavu možné. Mimo to se učí a aktivně působí ve škole Cyabingo High School. Vede kroužek, který talentovaným dětem umožňuje rozvíjet své možnosti, sama se účastní hodin malování a debatních kroužků.

Všechno je možné
Ange ke své situaci přistupuje velmi dospěle. I přes vědomí, že invalidita jí bude dělat společnost do konce života, protože medicína jinou naději nedává, svou budoucnost opírá o získané vědomosti a vidí se na novinářské pozici a v tom směru koncentruje svou snahu. O své situaci vypráví způsobem, který může inspirovat každého a současně svědčí o znalosti užívaného jazyka, což v případě začínající básnířky a ctižádostivé novinářky dokazuje, že svůj stanovený cíl splní. S odvoláním na své postižení v angličtině každé impossible (nemožné) mění na I’m possible (já mohu, to dokážu). Dokazuje to svým chováním, třeba tak nečekanou v její situaci účastí na módních přehlídkách. Objevuje se na scéně, nejenom aby představila své kostýmy, ale taky aby pomohla jiným různě postiženým osobám vyjít ze stínu a začít realizovat své nejvíc nedosažitelné cíle.

Z bývalé svěřenkyně Adopce Srdce se stala královna poezie ve Rwandě

Více informací nalezenete v článku z The New Times dostupným zde
Video z vystoupení můžete shlédnout zde
Stránka Ange Theonastine zde
O Zdravotní Adopci čti (v polštině) zde

Ange Theonastine