Nadační fond Maitri

Jako nástroj, pomocí něhož realizují své cíle, založili někteří členové hnutí Maitri nadační fond stejného jména:

Nadační fond solidarity s chudými třetího světa Maitri (IČ 6433 1661) byl registrován Krajským obchodním soudem v Brně dne 7. prosince 1998 pod č.j.  N36/1 a byl zapsán do rejstříku nadací a nadačních fondů vedeného tímto soudem (oddíl N, vložka 36).

Oficiální údaje o něm si můžete najít na stránce ministerstva spravedlnosti:
justice.cz
v části "Veřejný rejstřík" po zadání IČ 64331661 nebo části názvu našeho fondu.

Nadační fond Maitri v obchodním rejstříku

 

POZOR !!!  --  Změna sídla fondu Maitri !!!

Nadační fond Maitri nově sídlí na adrese:   Jakubská 126/11, 602 00 Brno